Dječji snovi

Children

Dječji snovi potječu iz kolektivnog nesvjesnog. Oni su bitni su za shvaćanje djece, njihovog razvoja i nesvjesnih konflikata, mogu ukazivati na sudbinu djeteta i predstavljaju bazu za shvaćanje snova odraslih. Omogućavaju nam da steknemo uvid u dječju psihologiju. Kod djece susrećemo arhetipske snove, jer njihov ego i svijest nisu još do kraja formirani. Stoga kod tumačenja dječjih snova koji imaju podrijetlo u kolektivnom nesvjesnom polazimo od svijeta mitologije i bajki. . Djeca svoje snove pamte od treće ili četvrte godine i time započinje svjesna komunikacija između svjesnog i nesvjesnog djela ličnosti, te se uspostavlja psihička samoregulacija. Jung je jako veliku važnost pridodavao prvim snovima, stoga je tražio od svojih pacijenata da se prisjete svojih prvih snova. U snovima djece roditelji redovito igraju ulogu pozitivnih likova, pa čak kada to i ne odgovara realnoj slici, sjećaju se samo pozitivnih elemenata iz sna. U slučaju da je lik majke negativan ili da imaju neodoljivu potrebu za majkom tada ju zamjenjuju s arhetipom majke koja tada dobiva kompenzacijsku ulogu. Proučavanjem dječjih snova dolazimo do dubljega uvida u ono što je u djetetu najintimnije i najdublje skriveno.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s