Odgovornost

“U vašem životu ne može doći do pozitivne promjene sve dok se držite misli da razlog što ne živite dobro leži izvan vas. Sve dok odgovornost potpuno prebacujete na druge koji se prema vama odnose nepravedno – na svog neotesanog muža, zahtjevnog šefa koji vam ne pruža podršku, na loše gene ili kompluzivne radnje kojima se ne možete oduprijeti – dotle će vaša situacija ostati u zastoju. Vi i samo vi ste odgovorni za ključne aspekte svoje životne situacije, i samo vi imate moć da ih promijenite. I iako ste suočeni sa moćnim vanjskim ograničenjima, i dalje imate slobodu i mogućnost izbora da zauzmete različite stavove prema tim ograničenjima.”
Irvin D. Yalomtaking-responsibility_9242a7bf-32b0-11e5-a8da-005056b4648e