Tijelo

stick

 

Tijelo je osnovna čovjekova potpora, prvi mehanizam koji nam je potreban da bi mogli postojati u vremensko-prostornoj dimenziji. Ukoliko nema prve potpore koja nam je dana pitanje je koliko naš sistem može biti funkcionalan i zdrav!?

Istina je da je čovjek kompleksan i vrlo složen: tijelo, um, duh – a svaki dio traži svoje, svaki dio ima svoje potrebe i traži svoju hranu kako bi opstao. Prava je umjetnost sve naše elemente držati u harmoniji, u skladu, a samim time i u zdravom funkcioniranju. Međutim, bez tijela, nemamo mogućnost opstanka, barem na ovoj fizičkoj razini.

Tijelo sve pamti, u njemu je pohranjena svaka naša misao, iskustvo, događaj, doživljaj, trauma, zadovoljstvo… Tijelo odražava naš unutarnji svijet, bogatu dinamiku prilagođavanja na život i proces kreacije. Prema tijelu treba imati poštovanja.

Danas se puno govori o ljubavi prema sebi, ali zaboravljamo da ako volimo sebe moramo krenuti od prvoga, od tijela, a to konkretno znači davati sebi dobru i kvalitetnu hranu, te vježbom održavati tjelesnu kondiciju. Nije potrebno preokretati planine, dovoljno je uzeti 5 – 10 min za početak, učiniti nešto za svoje tijelo, a samim time i za svoj um i duh.